100% УСПЕХ | ГАРАНЦИЯ ЗА ВЪРЩАНЕ НА ПАРИ | ЕКСПЕРСНА ДОСТАВКА

Общи условия за продажба

Настоящите условия за продажба са сключени от една страна от дружеството Ferber Enterprises USA LLC с акционерен капитал от 100 000 щатски долара, чиято седалище се намира на адрес : 16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958, Съединени щати, регистрирано в Регистъра на търговците в Делауеър под номер 6846757 и управляващо уебсайта, и от друга страна - от всеки юридически лицо, желаещо да закупи продукт през уебсайта, наречено по-долу "клиент".

Член 1. Обект

Настоящите условия за продажба имат за цел да определят договорните отношения между Ferber Enterprises и клиента и условията, приложими към всяка покупка, извършена чрез този уебсайт. Закупуването на продукт чрез настоящия уебсайт предполага безусловното приемане от страна на клиента на настоящите условия за продажба, които клиентът признава, че е прочел предварително преди да направи поръчката си. Преди всяка транзакция клиентът заявява, от една страна, че покупката на продукти от уебсайта е пряко свързана с неговата професионална дейност и че е регистриран по ДДС, и, от друга страна, че разполага с пълноправна правоспособност, която му позволява да се задължава по тези общи условия за продажба.

Дружеството Ferber Enterprises запазва правото да променя по всяко време тези условия на продажба, за да спази всяко ново законодателство или с цел подобряване на използването на своя уебсайт. В този случай приложимите условия ще бъдат тези, които са в сила към датата на поръчката от страна на клиента.

Член 2. Продукти

Предлаганите продукти са тези, които са изброени на уебсайта на дружеството Ferber Enterprises, докато има наличност. Дружеството Ferber Enterprises запазва правото да променя по всяко време асортимента си от продукти. Всеки продукт е представен на уебсайта във формата на описание, което включва неговите основни технически характеристики (обем, използване, състав...). Снимките са възможно най-точни, но не задължават продавача нито по какъв начин. Продажбата на продуктите, представени в уебсайта, е предназначена за всички клиенти, пребиваващи в страните, които напълно разрешават влизането на тези продукти на тяхната територия.

Член 3. Цени

Цените, посочени в интернет каталога, са цени в местна валута, включително всички данъци. Дружеството Ferber Enterprises запазва правото да променя цените си по всяко време, като се има предвид, че цената, указана в каталога на деня на поръчката, ще бъде единствената приложима към клиента. Посочените цени не включват разходите за доставка, които се начисляват допълнително към цената на закупените продукти, като се изчисляват в зависимост от общото тегло на поръчката.

Член 4. Поръчка и начини за плащане

Преди всяка поръчка клиентът има възможност да създаде акаунт. Рубриката за създаване на акаунт е достъпна директно от страничното меню. При всяко посещение клиентът, ако желае да направи поръчка или да види своя акаунт (състояние на поръчките, профил...), трябва да се идентифицира с помощта на тези данни. Дружеството Ferber Enterprises предлага на клиента да поръчва и плаща продуктите си в няколко етапа, с 3 възможности за плащане :

Плащане по банков път : клиентът трябва да се свърже с дружеството Ferber Enterprises по имейл, за да изпрати заявка за оферта. Необходимо е да посочи продуктите, които иска да поръча, куриера, когото иска да избере, своя имейл адрес и телефонен номер, както и адреса си за доставка и фактуриране. След като изпрати заявката си, той получава оферта с координатите на дружеството Ferber Enterprises. Плащането трябва да се извърши в рамките на 30 дни и общата сума трябва да бъде кредитирана на сметката на Ferber Enterprises без банкови такси. При такова плащане клиентът трябва да плати всички банкови такси, свързани с превода. След като сумата бъде кредитирана на сметката на Ferber Enterprises, тя ще обработи поръчката.

Сигурно плащане с кредитна карта (чрез системата Stripe) : клиентът избира продуктите, които иска да поръча, в "количката", променя ако е необходимо (количество, референции...), проверява адреса за доставка или въвежда нов. След това се изчисляват разходите за доставка и се предлагат на клиента, както и името на куриера и приблизителния срок за доставка. След това клиентът преминава към плащане. Накрая, клиентът се пренасочва към защитения интерфейс на Stripe, за да въведе в безопасност референциите на кредитната си карта. Ако плащането бъде прието, поръчката се записва и договорът се счита за окончателно сключен. Плащането с кредитна карта е необратимо.

Потвърждението на поръчка означава приемане на настоящите условия за продажба, признаване на тяхната пълна известност и отказ от противоречивите условия за закупуване. Всички предоставени данни и записаните потвърждения се считат за доказателство за сделката. Ако клиентът има имейл адрес и го е посочил в поръчката си, Ferber Enterprises ще му изпрати по имейл потвърждение за записването на поръчката му.

Ако клиентът иска да се свърже с дружеството Ferber Enterprises, той може да го направи чрез писмо на следния адрес : Ferber Enterprises USA LLC, 16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958, Съединени щати; чрез имейл на следния адрес : info@ferberenterprises.com или по телефон на +1 (302) 846-5037.

Член 5. Клауза за запазване на собствеността

Дружеството Ferber Enterprises запазва пълната си собственост върху продуктите, продадени, до пълното покритие на цената, включително основната цена, таксите и данъците.

Член 6. Право на отказ

Клиентът разполага с срок от тридесет работни дни, започващи от момента на доставката на поръчката му, за да упражни правото си на отказ и да върне продукта на продавача за замяна или възстановяване на цената, без да му се налагат никакви санкции.

Член 7. Доставка

Доставките се извършват на адреса, указан в поръчката, който трябва да бъде в зоната, предварително договорена. Поръчките се изпълняват от избрания от клиента куриер, услугата е с проследяване и предаване без подпис. Сроковете за доставка се предоставят само като ориентировъчна информация; ако те надвишат тридесет дни от деня на поръчката, договорът за продажба може да бъде разорен и клиентът да бъде възстановен. Дружеството Ferber Enterprises ще предостави на клиента чрез имейл номер за проследяване на пратката му. Клиентът се доставя на своя дом от куриера. При отсъствие на клиента, той ще получи известие за пропускане от куриера си, което ще му позволи да пренареди доставката на поръчаните продукти в срок, указан от услугите за доставка. Рисковете, свързани с транспорта, са за сметка на купувача, след като артикулите напуснат помещенията на дружеството Ferber Enterprises. Купувачът трябва да провери състоянието на опаковката на стоката и нейното съдържание при доставка, в присъствието на куриера. В случай на щети по време на транспортирането, всяко протестуване трябва да се предяви пред куриера в срок от три дни след доставката.

Член 8. Гаранция

Всички продукти, предоставени от дружеството Ferber Enterprises, са обект на гаранция. В случай на несъответствие на продаден продукт, той може да бъде върнат на дружеството Ferber Enterprises, което ще го приеме, замени или възстанови цената му. Всички претенции, искания за размяна или възстановяване трябва да бъдат изпратени по пощата на следния адрес : Ferber Enterprises USA LLC, 16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958, Съединени щати, в срок от тридесет дни след доставката.

Член 9. Отговорност

Дружеството Ferber Enterprises, в процеса на дистанционна продажба, носи само задължение за средства. Неговата отговорност не може да бъде ангажирана за вреда, произтичаща от използването на интернет, като загуба на данни, проникване, вирус, прекъсване на услугата или други непредвидени проблеми.

Член 10. Интелектуална собственост

Всички елементи на уебсайта са и остават интелектуална собственост и изключителна собственост на дружеството Ferber Enterprises. Никой не е отпуснат да възпроизвежда, експлоатира или използва по какъвто и да е начин, дори частично, елементи на уебсайта, било то като снимка, лого, визуално или текст.

Член 11. Лични данни

Дружеството Ferber Enterprises се ангажира да запази поверителността на информацията, предоставена от купувача, който може да предаде за използването на определени услуги. Потребителят има право на достъп, промяна и изтриване на информацията, която го засяга. Той може да направи това по всяко време чрез писмо на следния адрес : Ferber Enterprises USA LLC, 16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958, Съединени щати.

Член 12. Уреждане на спорове

Настоящите условия за дистанционно продаване подлежат на закона, в сила в САЩ. За всички спорове или съдебни противоречия съдът с компетентност ще бъде този в Луис.

Член 13. Контакти

Този уебсайт принадлежи на Ferber Enterprises USA LLC. В процеса на продажба могат да участват няколко други филиали.

За Ferber Enterprises USA LLC, притежаващ уебсайта :

Ferber Enterprises USA LLC
16192 Coastal Highway
Lewes, DE 19958
Съединени щати
Социален капитал : 100 000 USD
Правна форма : Дружество с ограничена отговорност
Регистрационен номер : 6846757
Номер по ДДС : CZ 686519643

За Ferber Enterprises FZ-LLC, майка компанията :

Ferber Enterprises FZ-LLC
Al Zaahia Building, Unit 201
Al Qusaidat, Ras al Khaimah
Обединени арабски емирства
Социален капитал : 10 000 AED
Правна форма : Дружество с ограничена отговорност в свободна зона
Номер на лиценз : 5024119

За Ferber Enterprises Madagascar S.A.R.L.U., управляващ уебсайта :

Ferber Enterprises Madagascar S.A.R.L.U.
Lot 528 GAL, Avenue de Belemboka
601 Tuléar
Мадагаскар
Социален капитал : 167 000 000 MGA
Правна форма : Еднолично дружество с ограничена отговорност
Търговски регистър : 2019B00038
Данъчен идентификационен номер : 4003575715

За Ferber Enterprises Czechia s.r.o., изпращаща поръчките :

Ferber Enterprises Czechia s.r.o.
Jirotova 375, Budova 35
336 01 Blovice
Чехия
Социален капитал : 1 000 CZK
Правна форма : Дружество с ограничена отговорност
Идентификационен номер : 09309195
Номер по ДДС : CZ 09309195